Kangen to japońskie słowo oznaczające powrót do natury.

Woda Kangen posiada właściwości wody, jaka była na ziemi,
zanim nasza planeta uległa zanieczyszczeniu.

Cechy Wody Kangen: